Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon>>.

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

1.2 JM Nature GmbH, Sickingenstraße 7-9, 34117 Kassel, Duitsland, Tel.: +49(0)561-87088592, Fax: +49(0)561-8202905, E-mail: marcus@jmnature.com. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO). De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en de wijze van verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U herkent een gecodeerde verbinding aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “server logfiles”). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • aantal verzonden gegevens in bytes
 • Bron/link van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • IP-adres gebruikt (indien van toepassing: in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat om uw browser te herkennen tijdens uw volgende bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adres-waarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter b DSGVO om het contract uit te voeren of in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezicht te waarborgen.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website voor u interessanter te maken. Hiervoor worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf (cookies van derden) opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Als wij met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in de volgende paragrafen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor elke browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contact

In het kader van het contact met ons (bijv. via het contactformulier of e-mail) worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contacten en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. Indien het doel van uw contactpersoon het sluiten van een contract is, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking Art. 6 lid 1 sub b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw aanvraag gewist; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en bij contractverwerking

Overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt indien u ons deze verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kan worden afgeleid uit de respectievelijke invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de afwikkeling van het contract. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant was voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafhandeling aan de met de levering belaste transportonderneming doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover hieronder uitdrukkelijk. De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens is hier art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

6.2 Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan verladers

– DHL
Indien de goederen door de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland) worden afgeleverd, zullen wij uw e-mailadres overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), vóór de aflevering van de goederen aan DHL doorgeven met het oog op het overeenkomen van een leveringsdatum of een kennisgeving van aflevering, mits u hiermee uitdrukkelijk in het bestelproces hebt ingestemd. In het andere geval sturen wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door naar DHL met het oog op de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b DSGVO. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of kennisgeving van levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen ten opzichte van de hiervoor genoemde verantwoordelijke persoon of ten opzichte van de transportdienstverlener DHL.

6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

– Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”) in het kader van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b DSGVO en enkel voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “termijnbetaling” via PayPal. Hiertoe kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de verstrekking van de desbetreffende betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport worden opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden onder andere, maar niet uitsluitend, opgenomen in de berekening van de scorewaarden. Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietagentschappen, vindt u in de verklaring van PayPal over gegevensbescherming: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.
– Streep
Indien u kiest voor een betaalmethode aangeboden door de betalingsdienstaanbieder “Stripe”, wordt de betaling verwerkt door Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode, creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer indien van toepassing) in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover nodig. Meer informatie over de gegevensbescherming van “Stripe” is te vinden op het volgende internetadres: https://stripe.com/de/privacy#translation.

7) Gebruik van sociale media: video’s

7.1 Vimeo-video’s gebruiken

Op onze website zijn plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18e Street, New York, New York 10011, USA geïntegreerd. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Vimeo. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Vimeo-account hebt of niet bent ingelogd bij Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Vimeo-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Als u bent ingelogd bij Vimeo, kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct aan uw Vimeo-account toewijzen. Als u met de plugins interageert (bijv. door op de startknop van een video te drukken), wordt deze informatie ook direct naar een Vimeo-server gestuurd en daar opgeslagen.

De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang van Vimeo bij marktonderzoek en het op de behoefte afgestemde ontwerp van de dienst.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Vimeo-account toewijst, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, alsmede uw rechten en privacyinstellingen vindt u in het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Vimeo, Inc., met hoofdkantoor in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaanse European Privacy Shield Agreement, die de naleving van de EU-normen voor gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Voor video’s van Vimeo die op onze site zijn opgenomen, wordt de tracking tool Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, automatisch geïntegreerd. Dit is Vimeo’s eigen tracking waar we geen toegang toe hebben en die niet beïnvloed kan worden door onze site. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar deze informatie ook naar servers van Google LLC kan worden overgebracht.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC., dat in de VS is gevestigd, heeft Google LLC. zich voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DSGVO op basis van het legitieme belang van Vimeo bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie en marketingdoeleinden.

7.2 Gebruik van Youtube video’s

Deze website maakt gebruik van de Youtube embedding functie om video’s van “Youtube”, een provider van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Deze maakt gebruik van de geavanceerde privacy-modus, die volgens de provider alleen de opslag van gebruikersinformatie initieert wanneer de video(‘s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van embedded Youtube-video’s wordt gestart, gebruikt de aanbieder “Youtube-cookies” om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Volgens de informatie van “Youtube” dienen deze cookies onder andere om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account wanneer u op een video klikt. Als je niet wilt dat je profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet je je eerst uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) als gebruikersprofielen en evalueert deze. Deze evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het ontwerp van haar website om aan de vereisten te voldoen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. In het kader van het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook naar de servers van Google LLC. in de VS worden verzonden.
Ongeacht de eventuele reproductie van de ingebedde video’s wordt u bij elk bezoek aan deze website verbonden met het Google-netwerk, wat kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder onze invloed.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

8) Online marketing

Gebruik van Google Advertenties Conversie Tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, de conversie tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Wij gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen te adverteren op externe websites (Google Adwords). Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Daarbij streven wij ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen.

De conversie tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid meestal na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s op deze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is geleid. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die wordt verzameld uit de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten van Google Ads die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een conversietag zijn doorverwezen met een conversietag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die hen persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking cookie in uw internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij maken gebruik van Google Ads vanwege onze legitieme interesse in gerichte reclame op grond van art. 6, lid 1, onder f DSGVO. Het gebruik van Google Ads kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware aan te geven of door de browser-plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Houd er rekening mee dat als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd, bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

9) Web Analytics Diensten

Google (Universele) Analytics

Google Universal Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt in de regel overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar deze informatie ook naar servers van Google LLC kan worden overgebracht.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die een anonimisering van het IP-adres door verkorting garandeert en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van deze uitbreiding zal Google eerder uw IP-adres verkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden en ingekort naar een Google LLC.server in de Verenigde Staten. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DSGVO op basis van onze legitieme interesse in de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plugin die via de volgende link beschikbaar is:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die Google Analytics verhindert om in de toekomst cookies van deze site te verzamelen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een user ID. De eerste keer dat een pagina wordt geopend, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en anonieme ID toegewezen, die op alle apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies aan één gebruiker toe te wijzen. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en geeft deze gegevens niet door aan Google.
Het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID kan te allen tijde met het oog op de toekomst worden herroepen. Om dit te doen, moet u Google Analytics uitschakelen op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.
U kunt deze deactiveren met behulp van een Google browser plug-in (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die Google Analytics verhindert om in de toekomst cookies van deze website te verzamelen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

10) Retargeting/ Remarketing/ Aanbeveling reclame

Facebook Custom Audience via de Pixel methode
Deze website maakt gebruik van de “Facebook pixel” van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Als er expliciete toestemming wordt gegeven, kan deze worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te volgen nadat zij een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren en kan toekomstige reclame-inspanningen helpen optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, zodat we gebruikers niet kunnen identificeren. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Guidelines (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn filialen in staat stellen om advertenties op en naast Facebook te plaatsen. Een cookie kan ook voor deze doeleinden op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen zullen enkel plaatsvinden indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw wettelijke voogd om toestemming.
Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina’s niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook deactiveren op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/

Facebook Pixel Opt-Out

Google Advertenties Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, hierbij adverteren wij deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Hiertoe plaatst Google een cookie in de browser van uw terminal, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee akkoord gaat dat Google uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u op het internet bekijkt, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, zal Google uw informatie in combinatie met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelpubliekslijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Google zal uw persoonlijke gegevens tijdelijk koppelen aan de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te creëren. Wanneer Google Ads Remarketing wordt gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens ook naar de servers van Google LLC. in de VS worden verzonden.
U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info om meer te weten te komen over de instelling van cookies en uw instellingen te configureren. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

11) Gereedschap en diversen

11.1 Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webservice die interactieve (land)kaarten weergeeft om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze service kunt u onze locatie laten zien en het voor u gemakkelijker maken om er te komen.

Reeds bij het oproepen van de subpagina’s waarin de Google Maps kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google, die deze ook naar servers van Google LLC. in de VS kunnen doorsturen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel aan Google wordt gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) als gebruiksprofielen en evalueert ze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het vraaggerichte ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat er ook de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig uit te schakelen door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet meer gebruikt worden.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

11.2 Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van webfonts van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) om fonts op een consistente manier weer te geven. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de webfonts die u nodig hebt in de cache van uw browser om tekst en fonts correct weer te geven.

Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google, die mogelijk ook persoonlijke informatie overbrengen naar de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten. Dit stelt Google in staat om te weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield” gecertificeerd, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De geldende wet op de gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

  • Recht op toegang overeenkomstig art. 15 DSGVO: In het bijzonder hebt u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de geplande opslagperiode. de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en gewenste gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties op grond van artikel 46 DSGVO in geval van overdracht van uw gegevens naar derde landen;

.

  • Recht op correctie volgens art. 16 DSGVO: U hebt het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

.

  • Recht op verwijdering volgens art. 17 DSGVO: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen als aan de vereisten van art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht geldt echter niet in het bijzonder indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

.

  • Recht om de verwerking te beperken in overeenstemming met Art. 18 DSGVO: U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van uw gegevens door u wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen wegens ongeoorloofde gegevensverwerking en in plaats daarvan een beperking van de verwerking van uw gegevens eist, als u uw gegevens nodig hebt voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens na het bereiken van het doel niet meer nodig hebben of als u bezwaar heeft gemaakt om redenen van uw specifieke situatie, zolang nog niet bekend is of onze legitieme redenen prevaleren;
  • het recht om geïnformeerd te worden overeenkomstig art. 19 DSGVO: Indien u het recht op correctie, annulering of beperking van de verwerking aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft laten gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u bekend zijn gemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie, annulering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om op de hoogte te worden gebracht van deze ontvangers.
  • recht op gegevensoverdracht conform art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;

recht op gegevensoverdracht conform art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat hebt verstrekt, te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen, voor zover dit technisch haalbaar is;

recht op gegevensoverdracht aan een andere verantwoordelijke persoon.

 • Het recht om de toestemming die is verleend op grond van artikel 7, lid 3 DSGVO in te trekken: U hebt het recht om de eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met uitwerking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking op basis van een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming kan plaatsvinden. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking;
 • Recht op beroep krachtens art. 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO, hebt u het recht om – onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep – een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, op uw werkplek of op de plaats waar de vermeende inbreuk zou hebben plaatsgevonden.

12.2 Recht van beroep bij de andere partij

INDIEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONZE OVERWEGEND LEGITIEME BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN EEN DERGELIJKE VERWERKING MET HET OOG OP DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS BEËINDIGEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR ALS WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. KUNT U BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN STAKEN.

13) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van deze termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of wanneer wij geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Navigation
Close

My Cart

Recently Viewed

Close
Close

Close

Categories